διαστολή kreikasta suomeksi

διαστολή

  1. tahtiviiva

διαστολή (for metals), επέκταση

  1. laajentuminen, laajennus