διαδραματίζομαι kreikka > suomi

συμβαίνω, τυχαίνω, λαχαίνω, τυγχάνω, διαδραματίζομαι, σημειώνομαι

  1. tapahtua, sattua, käydä

διαδραματίζομαι, εκτυλίσσομαι

  1. kuvailla

  2. erä