διαβαθμίζω kreikka > suomi

βαθμονομώ sc=Grek, διαβαθμίζω sc=Grek

  1. kalibroida