διέλευση kreikasta suomeksi

πέρασμα, διάβαση, διέλευση

  1. etappi, osuus