διάβαση kreikasta suomeksi

πέρασμα, διάβαση, διέλευση

  1. etappi, osuus

πέρασμα sc=Grek, διάβαση sc=Grek, στενό sc=Grek

  1. passage