δημοσιονομικός kreikka > suomi

οικονομικός, δημοσιονομικός

  1. taloudellinen

δημοσιονομικός sc=Grek

  1. fiskaalinen