δαίμονας kreikasta suomeksi

δαίμων, δαίμονας

  1. taustaprosessi, daemoni

δαίμονας, δαιμόνιο

  1. demoni, daimoni

δαίμονας

  1. piru

δαίμονας, διάβολος, ζιζάνιο

  1. paholainen, piru, perkele