δίστιχο kreikasta suomeksi

δίστιχο sc=Grek

  1. lasten loru