δίοδος kreikasta suomeksi

δίοδος

  1. diodi

  2. läpikulkutie, kulkureitti

διάδρομος, δίοδος

  1. käytävä, välikkö