δήλωση kreikasta suomeksi

δήλωση

  1. toteamus

  2. lausunto, kannanotto

μαρτυρία, δήλωση

  1. lauseke, ohje

δήλωση υποτέλειας

  1. todistajanlausunto