δέκτης kreikka > suomi

παραλήπτης, αποδέκτης

  1. vastaanottaja

δέκτης

  1. vastaanottaja

αποδέκτης, παραλήπτης

  1. vastaanottaja, saaja

δέκτης

  1. luukuttaja slang

συσκευή, δέκτης

  1. kuvailla

  2. erä