γράφω ορθογραφημένα kreikasta suomeksi

γράφω ορθογραφημένα

  1. grafeemi

  2. jäljennös