γονέας-p kreikka > suomi

γονέας-p γονείς sc=Grek

  1. vanhemmat p