γνώριμος kreikasta suomeksi

οικείος, γνωστός, γνώριμος, φιλικός

  1. l fi gloria borrowed