γνωστός kreikasta suomeksi

γνωστός sc=Grek

  1. tunnettu

γνωστός

  1. tuttava, tuttu

οικείος, γνωστός, γνώριμος, φιλικός

  1. tuttu