γιατί kreikasta suomeksi

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. sillä

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. puoli puolesta

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. sillä

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. puoli puolesta

διότι, επειδή, γιατί

  1. koska