γεράκι kreikasta suomeksi

γεράκι

  1. jalohaukka

  2. haukka