γελωτοποιός kreikka > suomi

κλόουν, παλιάτσος, γελωτοποιός

  1. klovni, pelle

γελωτοποιός sc=Grek, slang τζουτζές sc=Grek

  1. narri, hovinarri