γαμήσι kreikasta suomeksi

γαμήσι sc=Grek

  1. tukko