γίνομαι kreikasta suomeksi

γίνομαι

  1. tehdä lopulta

γίνομαι, απογίνομαι (for characteristics), κλείνω (for age)

  1. olla

  2. kääntyä jokin jotakin vastaan