βόδια-p kreikasta suomeksi

βόδια-p, πρόβατα-p

  1. karja, lauma