βυζαίνω kreikasta suomeksi

θηλάζω sc=Grek, βυζαίνω sc=Grek

  1. imeä

βυζαίνω

  1. imeä, lutkuttaa