βρώμικος kreikka > suomi

βρώμικος

  1. rivo

βρώμικος, ακάθαρτος, λερωμένος

  1. karkeatekoinen

βρώμικος

  1. likainen