βοοειδή-p kreikka > suomi

βοοειδή-p

  1. nautakarja, karja