βασανίζομαι kreikasta suomeksi

υποφέρω sc=Grek, βασανίζομαι sc=Grek, δεινοπαθώ sc=Grek

  1. kärsiä