βασανίζομαι kreikka > suomi

υποφέρω sc=Grek, βασανίζομαι sc=Grek, δεινοπαθώ sc=Grek

  1. kärsiä