βαλσάρω kreikka > suomi

βαλσάρω sc=Grek

  1. valssi