βαγόνι kreikka > suomi

άμαξα sc=Grek, βαγόνι

  1. vaunu, vankkuri

βαγόνι

  1. vaunu

άμαξα sc=Grek, βαγόνι sc=Grek

  1. vaunu, junavaunu

άμαξα, βαγόνι

  1. auto