βάθος kreikasta suomeksi

σε βάθος, εις βάθος

  1. perusteellinen, seikkaperäinen

  2. perusteellinen, seikkaperäinen

βάθος sc=Grek

  1. tausta

  2. tausta