αφού kreikasta suomeksi

αφού

  1. mistä

αφού, επειδή, μια και

  1. siitä lähtien, kun; jälkeen sen jälkeen, kun

αφού

  1. kun, sitä mukaa kuin

  2. kun, sillä välin, kun

  3. kun

  4. kuten

  5. yhtä

  6. as, assi

  7. -na essive case