αφιερωμένος kreikka > suomi

αφοσιωμένος, αφιερωμένος

  1. pyhä