αρσενικός κύκνος kreikasta suomeksi

αρσενικός κύκνος sc=Grek

  1. maskuliini