απόθεμα kreikka > suomi

θησαυρός, απόθεμα

  1. apoteema

απόθεμα, κεφάλαιο, κονδύλι sc=Grek

  1. kahmia, kahmaista, hamstrata, rohmuta, ahnehtia

απόθεμα, παρακαταθήκη

  1. rahoittaa

απόθεμα sc=Grek, στοκ sc=Grek

  1. varasto

  2. osakepääoma

  3. varasto