απρόσεκτος kreikasta suomeksi

απρόσεκτος, απερίσκεπτος, αμελής

  1. huoleton

απρόσεκτος, ασύνετος

  1. irtonainen, irto irto-

  2. löysätä