αποταμιεύω kreikasta suomeksi

αποταμιεύω

  1. torjua