απομόνωση kreikasta suomeksi

απομόνωση

  1. eristäminen

  2. eristys, eristyneisyys

  3. eristäminen

απομόνωση sc=Grek, καραντίνα sc=Grek

  1. eristäminen

απομόνωση, καραντίνα

  1. erämaa

απομόνωση

  1. karanteeni