απολέπτυνση kreikasta suomeksi

απολέπτυνση, κωνικότητα

  1. kartio