αποκρίνομαι kreikasta suomeksi

απαντώ, αποκρίνομαι

  1. vastata

ανταποκρίνομαι

  1. vastata