απασχόληση kreikasta suomeksi

απασχόληση, εργασία

  1. työllistäminen

απασχόληση

  1. työllisyys

  2. miehitys