απέναντι kreikasta suomeksi

απέναντι

  1. vastapäinen

  2. vastakkainen

  3. vastakohta

απέναντι, αντίπερα

  1. antonyymi, vastakohta