ανώφελος kreikasta suomeksi

άχρηστος, ανώφελος

  1. joutava