αντιφατικός kreikka > suomi

αντιφατικός

  1. ristiriitainen, vastakkainen

  2. ristiriitainen