αντίφαση kreikka > suomi

αντίφαση sc=Grek

  1. ristiriita

αντίφαση

  1. paradoksi