ανθρώπινος kreikasta suomeksi

ανθρώπινος

  1. inhimillinen, ihmis-

  2. inhimillinen

  3. ihminen

  4. inhimillinen, ihmis-