ανθίσταμαι kreikasta suomeksi

ανθίσταμαι

  1. vastustaa

αντιστέκομαι, ανθίσταμαι

  1. kestää, vastustaa