αναφορά kreikka > suomi

αίτηση, αναφορά

  1. anomus, hakemus, pyyntö, adressi

αναφορά sc=Grek, παραπομπή sc=Grek

  1. viite

αναφορά, μνεία, μνημόνευση

  1. maininta

αναφορά, έκθεση

  1. selvittää, selostaa, raportoida formal, kertoa epävirallinen

  2. ilmoittaa

αναφορά

  1. ilmoittautua

αναφορά, μνεία

  1. pamaus

  2. selonteko, selostus

  3. piste