αναμιγνύω kreikasta suomeksi

αναμιγνύω sc=Grek, μιγνύω sc=Grek, συνθέτω sc=Grek, παρασκευάζω sc=Grek

  1. yhdistää, liittää

  2. yhdistää, liittää

  3. yhdistää, liittää

αναμιγνύω

  1. sekoittaa