ανακαινίζω kreikka > suomi

ανακαινίζω

  1. kunnostaa, remontoida

  2. peruskorjata, saneerata, remontoida