αναδύομαι kreikasta suomeksi

αναδύομαι

  1. pinta pinta (1,2)

  2. nousta pintaan, nousta pinta pinnalle

  3. paljastua, tulla julki

  4. selvitä of a situation; nousta