αμάλγαμα kreikasta suomeksi

μίγμα sc=Grek, κράμα sc=Grek, αμάλγαμα

  1. yhdistelmä, seos

  2. yhdistelmä, seos

  3. yhdistelmä, seos