αλλοιώνω kreikasta suomeksi

καταστρέφω sc=Grek, αλλοιώνω sc=Grek, αμαυρώνω sc=Grek

  1. pilata

αλλοιώνω, νοθεύω

  1. tohtoroida

  2. tohtoroida